Projekta "I CAN WORK" aktivitāte - filma par cilvēku ar invaliditāti profesijām

Projekta ietvaros tiek uzņemta un demonstrēta uzņēmējiem filma par cilvēku ar invaliditāti spējām strādāt un dažādām profesijām, kurās cilvēki ar invaliditāti jau strādā. 

Sociālo mēdiju videoklips "Es Varu Strādāt" 0:55min - Latviešu ar Latviešu valodas titriem.

Īsfilma "Es Varu Strādāt" 17:20min - Latviešu ar Latviešu valodas titriem 
par invalīdu darba iespējām un pieredzi: youtu.be/lx8Yk1L3tis

Īsfilma "I Can Work" 20:09min - Lietuviešu ar Angļu (English) valodas titriem 
par invalīdu darba iespējām un pieredzi: youtu.be/DJui0B-eEZg

Īsfilma "Я Могу Работать" 20:14min - Lietuviešu ar Krievu valodas titriem 
par invalīdu darba iespējām un pieredzi: youtu.be/AGNXUx-8_2E

BIEDRĪBAS "APMĀCĪBU PROJEKTI" MĒRĶI

  • Paaugstināt sabiedrības vispārējo un specifisko prasmju līmeni;
  • Nodrošināt materiāltehnisko bāzi apmācību veikšanai;
  • Veicināt sabiedrības izglītošanu informācijas tehnoloģiju pielietojumu jomā.

Skolotāji piedalās savu IKT prasmju pilnveides apmācībās projekta eGUARDIAN ietvaros

Apmācību programma paredzēta vidusskolu un pamatskolu skolotājiem, mācību iestāžu administrācijai.